Dags för rekognocering!

På väg till kända och från lördag välfotograferade platser… Det är alltid bra att se presumptiva motiv och hur solljuset beter sig just där. Med reservation för hur själva solen beter sig på lördag, får man väl sedan utgå från att träd, buskar och kyrkor står kvar… Annars tillgriper man plan B. Den är juFortsätt läsa ”Dags för rekognocering!”